کیک

استفاده از شربت گلوکز در خمیر کیک علاوه بر ایجاد بافت یکنواخت، براق و نرم موجب ایجاد رنگ قهوه ای مناسب، کاهش میزان رطوبت محصول، افزایش زمان ماندگاری،متعادل سازی طعم شیرینی محصول و همچنین بهبود بافت محصول می گردد. استفاده از شربت گلوکز DE42 در این صنعت پیشنهاد می گردد.