026-43212000

En

زرفروکتوز
دسته بندی محصولات

فروکتوز F20

فروکتوز F20 حاوی مونو ساکاریدهای گلوکز ، فروکتوز و دی ساکارید مالتوز می باشد که در مجموع تقریبا نیمی از ماده خشک این شربت را تشکیل می دهند.

فروکتوز F20
توضیحات

این شربت حاوی مونو ساکاریدهای گلوکز ، فروکتوز و دی ساکارید مالتوز می باشد که در مجموع تقریبا نیمی از ماده خشک این شربت را تشکیل می دهند. کاربردهای اختصاصی GF20 Corn Syrup شامل موارد زیر می باشد:

  • ایجاد شیرینی ملایم و براقیت در مربا و ژله ، ایجاد شیرینی ملایم در حلوا، نوقا و گز
  • تشکیل بافت ملایم و جلوگیری از شنی شدن در بستنی
مشخصات فنی

فروکتوز (% برحسب ماده خشک)

حداقل 17

ماده خشک (%)

79 - 82

بریکس در 20 درجه سلسیوس (%)

78 - 81

pH

3/5 - 5

بو 

فاقد بو

رنگ

فاقد رنگ

کاربردهای فروکتوز F20

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز