026-43212000

En

دسته بندی محصولات

خوراکی سرد

نشاسته خوراکی سرد زر یک نوع نشاسته اصلاح شده می باشد که علاوه بر دارا بودن مزایای نشاسته گرم زر، قابلیت جذب آب و تشکیل خمیر در دمای محیط را نیز دارد.

 

توضیحات نشاسته خوراکی سرد

ویژگی های نشاسته سرد زرفروکتوز:
– پایداری بالا در برابر نیروهای برشی (هوموژنایزر)؛
– پایداری بالا در pH های اسیدی؛
– پایداری بالا در برابر پدیده ی رتروگراداسیون و در نتیجه پایداری خمیر حاصله در برابر سینرزیس و ژله ای شدن؛
– ویسکوزیته بالای خمیر حاصله؛
– پایداری بالا در برابر انجماد و رفع انجماد؛
– شفافیت بالاتر خمیر حاصله در مقایسه با نشاسته خام؛
نشاسته سرد زر را می توان در سس های سرد (مایونز)، سوپ ها، محصولات لبنی، فیلینگ ها و محصولاتی که نیاز به یک قوام دهنده پایدار دارند، استفاده کرد.

 

مشخصات فنی

ویژگی های نشاسته سرد زرفروکتوز

پارامتر

واحد اندازه گیری

حداقل

حداکثر

رطوبت

درصد

-

14

انیدرید سولفورو

ppm

-

80

خاکستر سولفاته

درصد وزنی ماده خشک

-

3/0

خاکستر نامحلول در اسید

درصد وزنی ماده خشک

-

05/0

چربی

درصد وزنی ماده خشک

-

5/0

پروتئین

درصد وزنی ماده خشک

-

7/0

pH

-

5/4

5/7