026-43212000

گلوکز

گلوکز

شربت گلوکز یکی دیگر از محصولات حاصل از هیدرولیز نشاسته می باشد. بر اساس درجه هیدرولیز(معادل DE) شربت های گلوکز با خواص مختلفی تولید می شود که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است. هیدرولیز نشاسته برای تولید شربت گلوکز به دو روش اسیدی و آنزیمی انجام می شود. استفاده از آنزیم به جای اسید در تولید این محصول مزایای ویژه ای دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • محصولی بدون رنگ و شفاف محصولی با درجه خلوص بالا محصولی بدون طعم و بوی اضافی قابلیت نگهداری بالا‏ محصول یکنواخت و قابل اعتماد محصولی بدون بار میکروبی عدم استفاده از مواد شیمیایی(اسید) در پروسه تولید جلوگیری از ورود مواد ناخواسته به محصولات نهایی

ویژگی های عملکردی شربت گلوکز شامل موارد زیر می باشد:

  • ایجاد بافت یکنواخت و منسجم
  • ایجاد طعم شیرینی ملایم ایجاد درخشندگی در محصولات
  • افزایش مدت زمان ماندگاری
  • ایجاد غلظت و افزایش بریکس در محصولات
  • جذب رطوبت پایین
  • ایجاد رنگ طلایی در محصولات پخت