026-43212000

En

زرفروکتوز
دسته بندی محصولات

نشاسته گچبرگ

گچبرگ صفحات گچی روکش داری می باشد که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول نام های مختلفی دارد ولی به طور متداول به عنوان گچبرگ (Gypsum Board)، پانل گچی (Gypsum Panel) یا دیوار خشک (Dry Wall) شناخته می شود. از آن عمدتا در ایجاد دیوارها یا سقف های کاذب و دکوراسیون داخلی استفاده می شود.

نشاسته گچبرگ

توضیحات نشاسته گچبرگ

ماده اصلی تولید گچبرگ، گچ می باشد که با افزودنی های خاصی مخلوط می شود و پس از افزودن آب و خمیری شدن، بین صفحات کاغذی ضخیمی قرار می گیرد و پس از خشک شدن آماده استفاده می باشد.

یکی از افزودنی های مهم در تولید گچبرگ، نشاسته می باشد. از نشاسته برای چسباندن کاغذ به گچ استفاده می شود. اتصال محکم بین کاغذ و گچ نقش مهمی در استحکام گچبرگ دارد. نشاسته مناسب برای این منظور یک نشاسته اصلاح شده می باشد که باید قابلیت پخش شدن یکنواخت در خمیر و همچنین چسبندگی کافی را دارا باشد.

نشاسته گچبرگ زر یک نشاسته اصلاح شده می باشد که با محافظت از کریستال های گچ متصل شونده به کاغذ، اتصال بین کاغذ و گچ را مستحکم و پایدار می کند.

این کریستال ها که در سطح قرار دارند، حین قرارگیری در کوره در دمای بالا مستعد آبگیری بیش از حد و شکسته شدن می باشند. آبگیری بیش از حد سبب جدا شدن کاغذ از گچ می شود.

این نشاسته با حفظ رطوبت حین کوره گذاری، از آبگیری بیش از حد این کریستال ها جلوگیری می کند. در زیر آنالیز نشاسته گچبرگ آورده شده است.

مشخصات فنی

 

ویژگی های نشاسته گچبرگ
پارامترواحد اندازه گیریحداقلحداکثر
رطوبتدرصد14
انیدرید سولفوروppm80
خاکستر سولفاتهدرصد وزنی ماده خشک3/0
خاکستر نامحلول در اسیددرصد وزنی ماده خشک05/0
چربیدرصد وزنی ماده خشک5/0
پروتئیندرصد وزنی ماده خشک7/0
pH5/45/7

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز