026-43212000

En

زرفروکتوز

دسته بندی محصولات

گلوکز پودری

گلوکز پودری در میان تمامی شربت های فروکتوز کمترین مقدار شیرینی و بالاترین میزان قوام را به همراه دارد.

گلوکز پودری
توضیحات

مزایا

  • ممانعت از تشکیل کریستال در انواع محصولات غذایی
  • ایجاد احساس دهانی مطلوب
  • ایجاد براقیت و شفافیت در محصول نهایی
  • افزایش یکنواختی و نرمی یافت در انواع محصولات بیکری
  • افزایش مدت زمان نگهداری
  • قوام دهنده و بافت دهنده
  • ایجاد رنگ طلایی در محصولات پخت
کاربردهای گلوکز پودری

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز