026-43212000

En

زرفروکتوز

مالتودکسترین

مالتودکسترین

مالتودکسترین

مالتودکسترین مخلوطی از پلی ساکاریدها و الیگوساکاریدهای می باشد که DE آن کمتر از 20 می باشد.

مالتودکسترین با وجود خواصی مانند محلولیت در آب سرد، ویسکوزیته پایین و شیرینی کم و قابل اغماض، به عنوان ایجاد کننده خواص فیزیکی مناسب در طیف گسترده ای از مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا به عنوان پر کننده و مواد حامل (در فرمولاسیون پودرها) کاهش طعم شیرین به عنوان عوامل ایجاد کننده ویسکوزیته و شرکت در بافت مالتودکسترین با معادل دکستروز پائین به عنوان جایگزین چربی کمک به کریستالیزاسیون قندها (در تولید آبنبات های سخت) کمک به خشک کردن مواد روغنی (تهیه پودر روغنی) به عنوان ماتریکس جهت خشک کردن مواد غذایی نظیر پودر آبمیوه ممانعت از نفوذ اکسیژن قابلیت تشکیل فیلم منبع انرژی

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز