026-43212000

En

زرفروکتوز
دسته بندی محصولات

فروکتوز F55

شربت ذرت فروکتوز F55 حاوی فروکتوز مایعی شفاف، شیرین، بدون هیچ طعم مزاحم و خواص کاربردي بیشتری نسبت به سایر شیرین کننده ها می باشد.

فروکتوز f55
توضیحات

این شیرین کننده حاوی حداقل مقدار ساکارید فروکتوز می باشد که در میان تمامی شربت های فروکتوز کمترین مقدار شیرینی و بالاترین میزان قوام را به همراه دارد.

گاها این شیرین کننده با نام شربت باقلوا عرضه می گردد. کاربردهای اختصاصی GF10 Corn Syrup شامل موارد زیر می باشد:

  • ایجاد طعم مناسب در باقلوا (استانبولی و عربی)، حلوا سازی، تولید فلینگ ها و تارت ها.
مشخصات فنی

فروکتوز (% برحسب ماده خشک)

55

ماده خشک (%)

76/5 – 77/5

بریکس در 20 درجه سلسیوس (%)

75 - 76

pH

3/3 – 4/5

بو 

فاقد بو

رنگ

شفاف و بی رنگ

کاربردهای فروکتوز F55

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز