026-43212000

En

زرفروکتوز

مربا و ژله

مربا و ژله

فروکتوز

مربا و ژله

استفاده از فروکتوز در صنعت تولید مربا و ژله موجب تولید محصولی درخشان، کنترل ایجاد شکرک،کاهش فعالیت آبی، افزایش زمان ماندگاری، ایجاد عطر و طعم طبیعی، کاهش میزان مصرف اسید و در نهایت بهبود حس دهانی می گردد.

انواع مختلفی از شربت فروکتوز وجود دارد که وابسته به نوع محصول از شربت فروکتوز F20، شربت فروکتوز F30، شربت فروکتوز F42 ، شربت فروکتوز F55 می توان استفاده نمود. هرچه میزان شیرینی بالاتری مورد نیاز باشد از شربت هایی با درصد فروکتوز بالاتر استفاده می گردد.

گلوکز

استفاده از گلوکز در تولید مربا و ژله مزایایی به همراه دارد که می توان به جلوگیری از شکرک زدن، ایجاد درخشندگی، تعدیل طعم شیرینی، ایجاد قوام، کاهش فعالیت آبی همزمان با حفظ رطوبت، افزایش مدت زمان ماندگاری، بهبود بافت میوه و افزایش حس عطر و طعم تازگی و طبیعی بودن مربا و ژله اشاره اشاره کرد.

استفاده از شربت گلوکز DE42 در نوشیدنی های با شیرینی بالاتر و قوام کمتر و گلوکز DE38 در نوشیدنی های با شیرینی کمتر و قوام بالاتر پیشنهاد می گردد.

 

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز