026-43212000

En

زرفروکتوز

ماست طعم دار

ماست طعم دار

فروکتوز

ماست طعم دار

صنعت لبنیات به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنایع غذایی تاثیر بسیار زیادی در تامین سلامت جامعه برعهده دارد لذا تولید محصولات سلامت محور و با کیفیت بالا می تواند علاوه بر افزایش میزان مصرف محصولات این صنعت سلامت جامعه را نیز تامین نماید.

استفاده از فروکتوز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی صنعت لبنیات به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنایع غذایی تاثیر بسیار زیادی در تامین سلامت جامعه برعهده دارد لذا تولید محصولات سلامت محور و با کیفیت بالا می تواند علاوه بر افزایش میزان مصرف محصولات این صنعت سلامت جامعه را نیز تامین نماید.

استفاده از فروکتوز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی سلامت محور می تواند موجب افزایش بهبود کیفیت تولید محصولات لبنی از جمله شیرهای طعم دار، ماست های طعم دار، انواع دسرهای لبنی و غیره گردد.

استفاده از انواع شربت های فروکتوز F10،F20،F30،F42 و F55 بجای شکر در محصولات لبنی موجب تولید محصولی با عطر و طعم بهتر،احساس دهانی بهتر، قابلیت ماندگاریسلامت محور می تواند موجب افزایش بهبود کیفیت تولید محصولات لبنی از جمله شیرهای طعم دار، ماست های طعم دار، انواع دسرهای لبنی و غیره گردد.

استفاده از انواع شربت فروکتوز F20، شربت فروکتوز F30، شربت فروکتوز F42 ، شربت فروکتوز F55 بجای شکر در محصولات لبنی موجب تولید محصولی با عطر و طعم بهتر،احساس دهانی بهتر، قابلیت ماندگاری بالاتر،خلوص بیشتر و افزایش کیفیت محصولات لبنی گردد. با افزایش میزان فروکتوز میزان شیرینی محصول افزایش یافته و از میزان قوام محصول کاسته می گردد.

مالتودکسترین

صنعت لبنیات یکی از رایج ترین زیرمجموعه های صنعت غذا می باشد؛ این صنعت به دلیل خواص بالای تغذیه ای و کاربردی که در تامین سلامت جامعه دارد از جایگاه خاصی برخوردار است به نحوی که با افزایش میزان مصرف لبنیات کمک شایانی به سلامت جامعه می گردد.

عطر و طعم در صنعت لبنیات دو پارامتر اساسی و تعیین کننده در میزان مصرف محصولات می باشد. 

مالتودکسترین به عنوان یک محصول سلامت محور با ایجاد بافت مناسب و همچنین عطر و طعم دلپذیر در محصولات لبنی نظیر بستنی،دسرهای لبنی، ماست های طعم دار و شیرهای طعم دار استفاده می گردد.

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز