026-43212000

حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور

مدت زمان مطالعه 1 دقیقه

حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور

این نمایشگاه با توجه به شعار سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ) و با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و بخش
خصوصی و نیز ایجاد ارتباط این بخش ها با یکدیگر برگزار می گردد.
نمایشگاه فرصتی است تا علاوه بر آشنایی بخش های مختلف دولت و صنعت با یکدیگر، آحاد جامعه نیز در جریان آخرین
دستاوردها و پیشرفت های 44 ساله انقلاب اسلامی قرار گیرند .

اشتراک گذاری: