026-43212000

انتخاب هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات

مدت زمان مطالعه 1 دقیقه

انتخاب هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات (های فروکتوز ) به منظور تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، برگزار شد.این نشست یکشنبه ششم مرداد ماه و با حضور نماینده وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برپا و پس از ارايه عملکرد هیات مدیره ، بازرس و گزارش مالی خزانه دار ، انتخابات برای هیات مدیره برگزار شد.در پایان رای گیری ، آقایان مهدی امینی به عنوان رییس انجمن ، کمال الدین بایرامی به عنوان نایب رییس ، محمد بهرو به عنوان خزانه دار ، سید محمد تقی نقوی و حمیدرضا دلاوری به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مجتبی جعفر پیشه به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.همچنین آقایان داود قلی زاده به عنوان بازرس و نادر محمدی فرد به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.افراد انتخاب شده به مدت سه سال فعالیت خواهند داشت.

اشتراک گذاری: