تماس با ما

دفتر مرکزی:

استان البرز، اتوبان کرج-قزوین، هشتگرد قدیم، پالایشگاه غلات زر

کارخانه:

واحد فروش
مدیریت فروش:  جناب آقای هادی حدادی 43212000 – 026داخلی 3311 و شماره همراه 09018092406

تلفن واحد فروش فروکتوز و گلوکز در حوزه انواع نوشیدنی: خانم کلانی 43212000 – 026 داخلی 3312 و همراه 09018091858

تلفن واحد فروش فروکتوز و گلوکز در حوزه کانفکشنری و بیکری: خانم خانلو 43212000 – 026 داخلی 3313 و همراه 09018092279

تلفن واحد فروش فروکتوز و گلوکز در حوزه مربا،عسل و لبنیات: خانم سعیدی 43212000 – 026 داخلی 3314 و همراه 09018091859

تلفن واحد فروش محصولات در حوزه اصناف و سایر حوزه ها: آقای کریم پور 43212000 – 026 داخلی 3316 و شماره همراه 09331511677

تلفن واحد فروش محصولات در حوزه اصناف و سایر حوزه ها: خانم تشکری 43212000 – 026 داخلی 3316 و شماره همراه 09045445901

تلفن واحد فروش نشاسته: خانم شارقی 43212000 – 026 داخلی 3324 و همراه 09018092243

تلفن واحد فروش نشاسته: آقای اکبری 43212000 – 026 داخلی 3323 و همراه 09018092240

تلفن واحد فروش مالتودکسترین: خانم مالکی 43212000 – 026 داخلی 3315 و همراه 09018092344

تلفن واحد فروش مالتودکسترین:آقای جلالی 43212000 – 026داخلی 3319 و همراه 09018092236

تلفن واحد فروش دکستروز: آقای جلالی 43212000 – 026داخلی 3319 و همراه 09018092236

تلفن واحد فروش محصولات جانبی: 43212000 – 026 داخلی 3317 – 3318 – 3322

واحد صادرات

آقای عبا ( مدیر صادرات) 02643212000 داخلی 3302 ، همراه 09018092271 ، m.aba@zarholding.com

خانم امیری (کارشناس مسئول صادرات)، 02643212000  داخلی 3304 ، همراه 09018323775 ، p.amiri@zarholding.com

خانم خامنه (کارشناس صادرات)، 02643212000  داخلی 3306 ، موبایل: 09045532526


واحد بازرگانی

بازرگانی خارجی 02643212000 داخلی 3170 تا 3178

بازرگانی داخلی 02643212000 داخلی 3152 تا 3160


واحد ارتباط با مشتری

سامانه پیامکی: 30004040

شماره تلفن ارتباط با مشتری: 02643212000 داخلی 3121 ، info@zarfructose.co


واحد روابط عمومی

تلفن 02643212000 داخلی های 3272 – 3273 – 3275


واحد منابع انسانی

تلفن 02643212000 داخلی 3132 – 3133 – 3134 – 3135


واحد اداری

تلفن 02643212000 داخلی 3142 تا 3147

 

۰۲۱-۸۸۰۵۵۴۵۸

۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰