026-43212000

En

زرفروکتوز
دسته بندی محصولات

نشاسته پری ژلاتینه

گرانول های نشاسته پری ژلاتینه در دمای اتاق در آب نامحلول می باشند که این امر به دلیل نفوذناپذیری گرانول های نشاسته به آب در دمای اتاق می باشد که در این حالت بین آب و نشاسته واکنشی رخ نخواهد داد و در نتیجه نشاسته نمی تواند باعث افزایش ویسکوزیته شود. اما هنگامی که نشاسته را در حضور آب حرارت می دهند (دماهای بالای °C 60) گرانول های نشاسته می توانند آب جذب کنند و ژلاتینه شوند.

توضیحات نشاسته پری ژلاتینه

نامحلول بودن نشاسته در دمای اتاق باعث می شود که استفاده از آن در فرآیندها و فرمولاسیون هایی که تیمار حرارتی در آن رخ نمی دهد، محدود شود. در نتیجه برای چنین فرآیندهایی از نشاسته پری ژلاتینه استفاده می شود که قابلیت جذب آب و در نتیجه تشکیل ژل در دمای اتاق را دارد.

از جمله کابردهای نشاسته پری ژلاتینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– غذای کودک

– سوپ ها

– محصولات نانوایی

– پایدار کننده

– اکسپینت در صنایع داروسازی

– به عنوان بایندر در گرانولاسیون مرطوب

مشخصات فنی

 

ویژگی های نشاسته ذرت پری ژلاتینه زرفروکتوز
پارامترواحد اندازه گیریحداقلحداکثر
رطوبتدرصد14
انیدرید سولفوروppm80
خاکستر سولفاتهدرصد وزنی ماده خشک3/0
خاکستر نامحلول در اسیددرصد وزنی ماده خشک05/0
چربیدرصد وزنی ماده خشک5/0
پروتئیندرصد وزنی ماده خشک7/0
pH5/45/7

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز