026-43212000
توضیحات

این شیرین کننده حاوی حداقل مقدار ساکارید فروکتوز می باشد که در میان تمامی شربت های فروکتوز کمترین مقدار شیرینی و بالاترین میزان قوام را به همراه دارد. گاهأ این شیرین کننده با نام شربت باقلوا عرضه می گردد. کاربردهای اختصاصی GF10 Corn Syrup شامل موارد زیر می باشد:

ایجاد طعم مناسب در باقلوا (استانبولی و عربی)، حلوا سازی، تولید فلینگ ها و تارت ها

 

مشخصات فنی

فروکتوز (% برحسب ماده خشک)

حداقل 10

ماده خشک (%)

79 - 82

بریکس در 20 درجه سلسیوس (%)

78 - 81

pH

3/5 - 5

بو 

فاقد بو

رنگ

فاقد رنگ

کاربردهای فروکتوز F10