026-43212000

بریکس پایین

شربت بریکس پایین در مقایسه با تمامی شربت های گلوکز، شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت گلوکز DE95 یا همان دکستروز مایع یک محصول بسیار مناسب و مارآمد در صنایع میکروبیولوژی خصوصا تهیه محیط کشت برای تخمیر می باشد.

 

بریکس پایین

توضیحات بریکس پایین

این شربت در مقایسه با تمامی شربت های گلوکز، شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت گلوکز DE95 یا همان دکستروز مایع یک محصول بسیار مناسب و کارآمد در صنایع میکروبیولوژی خصوصا تهیه محیط کشت برای تخمیر می باشد. کاربردهای اختصاصی شربت دکستروز شامل مواردی همچون تولید الکل، سرکه، اسید سیتریک، پنی سیلین، محصولات تخمیری، دکستروز کریستالی و خمیرمایع می باشند.

کاربردهای بریکس پایین