026-43212000

صنعت کارتن سازی

نشاسته خام

صنعت کارتن سازی

از نشاسته ذرت می توان برای تولید ورق کارتن سازی استفاده نمود که دراین حالت نشاسته به عنوان چسب برای چسباندن لایه های ورق کارتن استفاده می گردد؛ بدین منظور نشاسته ذرت پس از مخلوط شدن با آب بصورت دوغاب درآمده و بخشی از آن پس از پخت با مابقی دوغاب مخلوط شده و سوسپانسیون حاصله به عنوان چسب نشاسته در تهیه ورق کارتن سازی جهت چسباندن لایه های ورق کارتن مورد استفاده قرار می گیرد.