026-43212000

En

زرفروکتوز
دسته بندی محصولات

نشاسته دارویی

نشاسته پودر سفیدرنگ و بدون بویی است که در دانـه يـا سـاقه­های زیرزمینی بسیاری از گیاهان یافت می شـود. ذرت، گندم و سیب زمینی از جمله گیاهانی هستند که نشاسته فراوانی در آنهـا وجـود دارد.

۷۰٪ از مـاده خشک ذرت دانه ای مربوط به نشاسته می باشد. نشاسته بـه شـكل پودری از طریق آب زدایی مكانيكي دوغـاب نشاسته به کمک سانتریفیوژ یـا فیلترهـای خـلا و در ادامـه خشک کردن در هوای داغ تولیـد می شـود.

نشاسته خـام دارای خــــــواص متعـددی مانـنـد تشکیل ژل، افزايش ويسكوزيته، ایجاد بافت و تعديل رطوبت می باشـد کـه بـه همين دليـل جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف دارد.

نشاسته دارویی
توضیحات

در ادامه به برخی کاربردهای نشاسته در صنایع دارویی اشاره میگردد:

خواص جریانی خوب در فرم پودر و کمک به سفت شدن قرص حین عملیات فشرده سازی (compacting process)
کمک به رهایش ماده مؤثره دارویی پس از مصرف قرص
ماده مناسب جهت انکپسولاسیون
مقاومت در برابر رتروگرید شدن و همچنین مقاومت در برابر سینرزیس
ایجاد یک دیسپرسیون کلوئیدی پایدار (افزایش دهنده ویسکوزیته)
عملکرد به عنوان یک اکسپینت در قرص ها و بویژه قرص هایی که سریع در دهان حل می­شوند

4
دارویی 5
6
مشخصات فنی
1 1
2
3
کاربردهای نشاسته دارویی