026-43212000

En

زرفروکتوز

اطلاعات تماس با زرفروکتوز

دفتر مرکزی:

استان البرز، اتوبان کرج-قزوین، هشتگرد قدیم، پالایشگاه غلات زر

۰۲۱-۸۸۰۵۵۴۵۸

۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

اطلاعات تماس با زرفروکتوز

واحد فروش

فروش

جناب آقای روحی

مدیریت فروش 43212000 – 026 داخلی 3311

زرفروکتوز 2

خانم ردائی

فروش در حوزه نوشیدنی 43212000 – 026 داخلی 3312

زرفروکتوز 2

خانم سعیدی

فروش در حوزه مربا،عسل و لبنیات 43212000 – 026 داخلی 3314

زرفروکتوز 2

خانم خانلو

فروش در حوزه کانفکشنری و بیکری 43212000 – 026 داخلی 3313

فروش

آقای سلطانی

فروش مالتودکسترین 43212000 – 026 داخلی 3325

فروش

آقای آقازاده

فروش در حوزه اصناف و سایر حوزه ها 43212000 – 026 داخلی 3324

زرفروکتوز 2

خانم تشکری

فروش در حوزه اصناف و سایر حوزه ها 43212000 – 026 داخلی 3321

فروش

آقای صادقی

فروش نشاسته 43212000 – 026 داخلی 3308

فروش

آقای جلالی

فروش نشاسته 43212000 – 026 داخلی 3319

واحد فروش محصولات داروئی

فروش

آقای آیدین یوسفی

43212000 – 026 داخلی 3315

زرفروکتوز 2

خانم زهرا گودرزی

43212000 – 026 داخلی 3347

فروش

آقای علیرضا مجیری تهرانی

43212000 – 026 داخلی 3356

واحد فروش محصولات کود و خوراک زنبور

فروش

آقای رامین انجیله

43212000 – 026 داخلی 3354

زرفروکتوز 2

خانم لیلا روزبان

43212000 – 026 داخلی 3329

واحد صادرات

فروش

آقای عبا

مدیریت صادرات 43212000 – 026 داخلی 3302

زرفروکتوز 2

خانم امیری

کارشناس مسئول صادرات 43212000 – 026 داخلی 3304

زرفروکتوز 2

خانم خامنه

کارشناس صادرات 43212000 – 026 داخلی 3306

زرفروکتوز 2

خانم صارمی

کارشناس صادرات 43212000 – 026 داخلی 3305

زرفروکتوز 2

خانم خوجم لی

کارشناس صادرات 43212000 – 026 داخلی 3307

واحد بازرگانی

789

بازرگانی خارجی

02643212000 داخلی 3170 تا 3178

789

بازرگانی داخلی

02643212000 داخلی 3152 تا 3160

واحد ارتباط با مشتری

واحد ارتباط با مشتری

واحد ارتباط با مشتری

43212000 – 026 داخلی 3121

واحد ارتباط با مشتری

سامانه پیامکی

30004040

واحد روابط عمومی

789

واحد روابط عمومی

02643212000 داخلی های 3272 – 3273 – 3275

واحد منابع انسانی

789

واحد منابع انسانی

02643212000 داخلی های 3132 – 3133 – 3134 – 3135

واحد اداری

789

واحد اداری

02643212000 داخلی 3142 تا 3147

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز