دکستروز

دکستروز یک قند ساده است که از ذرت به روش آنزیمی ساخته دکستروز

شده است. دکستروز مایع، بی رنگ، شفاف، دارای مزه شیرین با معادل دکستروز حداقل 95 می باشد. دکستروز به عنوان ماده اولیه (به عنوان یک شیرین کننده طبیعی)، در رنج وسیعی از محصولات غذایی، تخمیری و دارویی استفاده می شود. کاربرد: محصولات لبنی محصولات نانوایی (کیک، کلوچه، بیسکوییت) محصولات تخمیری (الکل، سرکه ) و محصولات دارویی (شربت های دارویی، سرم )

کاربرد محصولات