کود-طبیعی-مایع

کود سازگار با محیط زیست امروزه انواع نظام¬های کودی در سیستم¬های کشاورزی دنیا مرسوم است. برخی از نظام¬های کودی، مقادیر بیشتری کود شیمیایی استفاده می¬شود و در برخی از نظام¬های سازگار با محیط زیست، به¬جای استفاده از کود شیمیایی، از کودهای آلی استفاده می¬شود. استفاده از کودهای آلی از موثرترین شیوه های تغذیه گیاه در جهت افزایش عملکرد، سازگار با محیط زیست و نیل به اهداف کشاورزی پایدار است. از جمله کودهای آلی می‏توان به کودهای حیوانی،گیاهی، کمپوست، ورمی¬کمپوست، کودهای آلی مایع و ...‏ اشاره کرد.

کود طبیعی مایع زرنام : این محصول بر پایه مشتقات گیاهی و دارای حالت مایع و سازگار با محیط زیست می¬باشد. کود مایع اسید آمینه زرنام دارای pH در حدود 5/4 - 5/3 می¬باشد، این کود به دلیل وجود اسید آمینه¬های مختلف به فرم آزاد، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و درصد بالای ماده آلی و کربن آلی سبب اصلاح ساختمان خاک، رشد سریع و بهبود شرایط گیاه در مراحل مختلف و نیز افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و دمایی می شود.

موارد مصرف کود طبیعی مایع زرنام : این کود برای کلیه محصولات باغی، زراعی، سبزیجات، صیفی جات، فضای سبز، گیاهان آپارتمانی و محصولات گلخانه ای قابل استفاده می باشد.

نحوه مصرف کود طبیعی مایع زرنام : این کود بصورت محلول پاشی و کود آبیاری بسته به نوع و شرایط گیاه قابل استفاده می باشد.

مقدار و نحوه مصرف کود طبیعی مایع زرنام : (درج شده روی محصول)

 

نوع محصول کاربرد در طی دوره رشد محلول پاشی همراه با آب آبیاری
محصولات باغی حداقل دو مرتبه 4-5 لیتر در هزار لیتر آب 8-10 لیتر در هکتار
محصولات زراعی حداقل دو مرتبه 2-3 لیتر در هزار لیتر آب 5-6 لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای حداقل دو مرتبه 1-2 لیتر در هزار لیتر آب 2-4 لیتر در هکتار
گیاهان آپارتمانی 2-3 مرتبه 1-2 سی سی در 1 لیتر آب 2-4 سی سی در 1 لیتر آب
نوبت اول مرحله رویشی
نوبت دوم پس از تشکیل دانه یا میوه