این شربت در مقایسه با تمامی شربت های گلوکز، شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت گلوکز DE95 یا همان دکستروز مایع یک محصول بسیار مناسب و مارآمد در صنایع میکروبیولوژی خصوصا تهیه محیط کشت برای تخمیر می باشد.

high-brix

این شربت در مقایسه با تمامی شربت های گلوکز، شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت گلوکز DE95 یا همان دکستروز مایع یک محصول بسیار مناسب و مارآمد در صنایع میکروبیولوژی خصوصا تهیه محیط کشت برای تخمیر می باشد. کاربردهای اختصاصی شربت دکستروز شامل مواردی همچون تولید الکل، سرکه، اسید سیتریک، پنی سیلین، محصولات تخمیری، دکستروز کریستالی و خمیرمایع می باشند.

sport-waters

صنعت دارویی

دکستروز به دو فرم کریستال و مایع تولید می گردد؛ استفاده از دکستروز پودری در تولید مکمل های ورزش-تغذیه ای، قرص ها، کپسول ها و سایر داروها و مکمل های پودری کاربرد دارد. دکستروز مایع در صنایع داروسازی همچون سرم سازی،

fermentation-industry-

صنایع تخمیری

جهت انجام یک فرآیند تخمیر بهینه انتخاب منبع کربن و ازت مناسب جهت تغذیه سیستم های مایکروبیولوژی امری حیاتی محسوب می گردد. استفاده از دکستروز به عنوان یک منبع کربنی موجب بهبود فرآیند تخمیر، تولید محصول خالص، افزایش راندمان تولید