کاربردهای اختصاصی شربت گلوکز DE60 شامل موارد زیر می باشد: آب میوه های پالپ دار: تولید محصولی پایدار با احساس دهانی مناسبآب میوه های باطعم ترش و گس: ایجاد شیرینی ملایم و یکنواخت محصولات نانوایی: ایجاد طعم شیرینی ملایم و رنگ قهوه ای درخشانآب میوه های باطعم ترش و گس: ایجاد شیرینی ملایم و یکنواخت

مشخصات شربت گلوکز DE60

معادل دکستروز63-59
ماده خشک (%)84-81
بریکس در 20 درجه سانتی گراد (%)83-80
pH5/5-5/4

 

fruit-juices

نوشیدنی و آب میوه

طعم و بافت مناسب دو پارامتر حیاتی در تولید آب میوه ها محسوب می گردند.تامین بخش عمده طعم و بافت مناسب به واسطه کاربرد شیرین کننده ها در فرمولاسیون آب میوه ها انجام می گردد.