فیبر ذرت یکی از محصولات جانبی فرآیند آسیاب مرطوب است که معمولاً حاوی مقداری نشاسته، پروتئین و روغن می‌باشد. فیبر ذرت به عنوان منبع غنی فیبر در جیره‌های غذایی حیوانات و نیز در تأمین فیبر مورد نیاز در رژیم‌های غذایی انسان مورد استفاده می‌گیرد.

خوراک-گلوتن

فیبر ذرت یکی از محصولات جانبی فرآیند آسیاب مرطوب است که معمولاً حاوی مقداری نشاسته، پروتئین و روغن می‌باشد. فیبر ذرت به عنوان منبع غنی فیبر در جیره‌های غذایی حیوانات و نیز در تأمین فیبر مورد نیاز در رژیم‌های غذایی انسان مورد استفاده می‌گیرد. این فرآورده بعد از جداسازی تا رطوبت کمتر از 10% خشک شده و جهت مصارف تغذیه ای عرضه می‌گردد.

مزایای کاربرد پوسته ذرت در خوراک دام، طیور و آبزیان

- افزایش ضریب جذب مواد مغذی

- محرک رشد در پرندگان

- کمک به عملکرد مناسب سیستم گوارشی از طریق تاثیر بر اندازه و حجم روده

- تنظیم کننده فلور میکروبی روده و تأثیر بر عملکرد پروبیوتیک‌ها به عنوان یک ماده پری‌بیوتیک

- کمک به سلامت استخوان از طریق افزایش جذب کلسیم در روده (فیبر محلول ذرت)

- استفاده در تهیه کنسانتره و جیره غذایی نشخوار‌کنندگان

- استفاده در خوراک جوجه های گوشتی تا سطح 3%

 پوسته ذرتپوسته پروتئینه ذرت
ماده خشکحداقل 90%حداقل 90%
پروتئینحداقل 6%حداقل 18%
چربیحداقل 4%حداقل 4%
نشاستهحداقل 10%حداقل 10%