۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

صنعتی

نشاسته پودر سفید رنگ و بدون بویی است که در دانه یا ساقه‌ های زیرزمینی بسیاری از گیاهان یافت می‌ شود. ذرت، گندم و سیب ‌زمینی از جمله گیاهانی هستند که نشاسته فراوانی در آنها وجود دارد. 70% از ماده خشک ذرت دانه‌ ای مربوط به نشاسته می ‌باشد.