۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

خرده ذرت نیم کوب

این محصول حاوی مقدار زیادی نشاسته می باشد و ارزش انرژی زایی آن به نشاسته، جوانه و پروتئین موجود در آن بستگی دارد. بیشتر دانه های ذرت حاوی حدود 4 درصد روغن می باشند. میزان رنگدانه های زرد و نارنجی ذرت نسبتا زیاد است و حاوی گزانتوفیل کاروتن است