۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

پری ژلاتینه

گرانول های نشاسته در دمای اتاق در آب نامحلول می باشند که این امر به دلیل نفوذ ناپذیری گرانول های نشاسته به آب در دمای اتاق می باشد که در این حالت بین آب و نشاسته واکنشی رخ نخواهد داد و در نتیجه نشاسته نمی تواند باعث افزایش ویسکوزیته شود. اما هنگامی که نشاسته را در حضور آب حرارت می دهند (دماهای بالای °C 60) گرانول های نشاسته می توانند آب جذب کنند و ژلاتینه شوند. نامحلول بودن نشاسته در دمای اتاق باعث می شود که استفاده از آن در فرآیندها و فرمولاسیون هایی که تیمار حرارتی در آن رخ نمی دهد، محدود شود. در نتیجه برای چنین فرآیندهایی از نشاسته پری ژلاتینه استفاده می شود که قابلیت جذب آب و در نتیجه تشکیل ژل در دمای اتاق را دارد.

از جمله کابردهای نشاسته پری ژلاتینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– غذای کودک

– سوپ ها

– محصولات نانوایی

– پایدار کننده

– اکسپینت در صنایع داروسازی

– به عنوان بایندر در گرانولاسیون مرطوب

ویژگی های نشاسته ذرت پری ژلاتینه زرفروکتوز
پارامتر واحد اندازه گیری حداقل حداکثر
رطوبت درصد 14
انیدرید سولفورو ppm 80
خاکستر سولفاته درصد وزنی ماده خشک 3/0
خاکستر نامحلول در اسید درصد وزنی ماده خشک 05/0
چربی درصد وزنی ماده خشک 5/0
پروتئین درصد وزنی ماده خشک 7/0
pH 5/4 5/7