۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

F30

شیرینی این شیرین کننده، دلنشین و ملایم می باشد. این شربت به دلیل شیرینی و قوام مناسب در صنایع مربا سازی کاربرد ویژه ای دارد