۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

خوراکی

نشاسته در گرایش ‌های مختلف صنایع غذایی همانند نانـوایـی، مواد غـذایـی منجمـد شـده، اسـنک‌هـا، فرآورده های گوشتی، فرمولاسیون پودینگ‌ ها، انواع سس، سوپ‌ های نیمه آماده استفاده می ‌گردد.