۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

نشاسته ذرت 500 گرم

نشاسته ذرت، محصول مستقیم برگرفته از دانه ذرت می باشد که طی این روش نشاسته بدون هیچگونه تغییر شیمیایی از دانه ذرت جدا شده که پس از خالص‌سازی با استفاده از خشک کن های مخصوص خشک شده و قابلیت استفاده پیدا می کند.