۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

خوراکی سرد

نشاسته سرد زر یک نوع نشاسته اصلاح شده می باشد که علاوه بر دارا بودن مزایای نشاسته گرم زر، قابلیت جذب آب و تشکیل خمیر در دمای محیط را نیز دارد.
ویژگی های نشاسته سرد زرفروکتوز:
– پایداری بالا در برابر نیروهای برشی (هوموژنایزر)؛
– پایداری بالا در pH های اسیدی؛
– پایداری بالا در برابر پدیده ی رتروگراداسیون و در نتیجه پایداری خمیر حاصله در برابر سینرزیس و ژله ای شدن؛
– ویسکوزیته بالای خمیر حاصله؛
– پایداری بالا در برابر انجماد و رفع انجماد؛
– شفافیت بالاتر خمیر حاصله در مقایسه با نشاسته خام؛
نشاسته سرد زر را می توان در سس های سرد (مایونز)، سوپ ها، محصولات لبنی، فیلینگ ها و محصولاتی که نیاز به یک قوام دهنده پایدار دارند، استفاده کرد.

ویژگی های نشاسته سرد زرفروکتوز
پارامتر واحد اندازه گیری حداقل حداکثر
رطوبت درصد 14
انیدرید سولفورو ppm 80
خاکستر سولفاته درصد وزنی ماده خشک 3/0
خاکستر نامحلول در اسید درصد وزنی ماده خشک 05/0
چربی درصد وزنی ماده خشک 5/0
پروتئین درصد وزنی ماده خشک 7/0
pH 5/4 5/7