۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

بریکس بالا

این شربت در مقایسه با تمامی شربت های گلوکز، شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت گلوکز DE95 یا همان دکستروز مایع یک محصول بسیار مناسب و مارآمد در صنایع میکروبیولوژی خصوصا تهیه محیط کشت برای تخمیر می باشد.