۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

نشاسته رشته

نشاسته رشته

این نشاسته به دلیل داشتن خواص ویژه، می تواند در دسرهای منجمد استفاده شود. از ویژگی های این نشاسته می توان به تحمل بالا در برابر سیکل انجماد یخ‌زدایی و حفظ کیفیت رشته‌ها در هنگام خروج از انجماد پیش از مصرف، یکنواختی رشته‌های  تولید شده و تبدیل خمیر به رشته به محض ورود به محلول شربت، حفظ بافت رشته‌ها در هنگام نگهداری و عدم نرم‌شوندگی در طول زمان، میزان مصرف کمتر در مقایسه با نشاسته‌های خام، عدم ایجاد بوی نامطبوع درهنگام پخت، عدم ترش‌شوندگی لاکتیکی، عدم نیاز به افزودنی‌هایی نظیر جوش شیرین و نمک در فرآیند پخت، شفافیت و سفیدی بالای رشته‌های تولیدشده، تردی بالا و بهبود احساس دهانی در هنگام مصرف.