۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

نشاسته اصلاح شده AM

نشاسته AM زر جزو نشاسته های اصلاح شده می باشد که به دلیل خواص منحصر به فرد آن، کاربردهای مختلفی دارد. در صنایع غذایی عمدتا از این نشاسته برای تولید آبنبات های ژله ای مورد استفاده قرار می گیرد. این نشاسته را با آب، شربت گلوکز، شکر و سایر افزودنی ها مخلوط می کنند و مخلوط حاصله بعد از پخته شدن به حالت خمیری در می آید که پس از سرد شدن در قالب، تبدیل به آبنبات ژله ای می شود.

در زیر خواص نشاسته اصلاح شده AM آورده شده است:

  • ویسکوزیته پایین تر نسبت به نشاسته اصلاح نشده و در نتیجه پخش یکنواخت در محصول
  • ایجاد یک بافت ژله ای بعد از سرد شدن خمیر حاصله
  • دارای خواص بایندری بهبود یافته

ویژگی های نشاسته اصلاح شده AM

پارامتر

واحد اندازه گیری

حداقل

حداکثر

رطوبت درصد 14
انیدرید سولفورو ppm 80
خاکستر سولفاته درصد وزنی ماده خشک 3/0
خاکستر نامحلول در اسید درصد وزنی ماده خشک 05/0
چربی درصد وزنی ماده خشک 5/0
پروتئین درصد وزنی ماده خشک 7/0
pH 5/4

5/7