همکاری با ما

  • نام
  • نام خانوادگی
  • شماره شناسنامه
  • محل صدور
  • تاریخ تولد
  • کد ملی
  • محل تولد
  • مذهب
  • وضعت ازدواج
  • فرزند
  • سابقه بیمه به ماه
  • جنسیت
 • مشخصات جسمانی
  • قد
  • وزن
  • سابقه بیمه
 • وضعيت خدمت نظام وظيفه
  • نوع خدمت
  • محل خدمت
  • واحدی که در آن خدمت کرده اید
  • تاریخ پایان خدمت
  • شماره کارت پایان خدمت
  • نوع معافيت
  • تاریخ دریافت معافیت
  • مدت معافیت
  • علت دریافت معافیت
 • مشخصات بستگان درجه يک
  • نام پدر
  • سطح تحصيلات پدر
  • محل کار پدر
 • اطلاعات تماس
  • تلفن همراه
  • تلفن منزل
  • آدرس
 • تحصيلات
  • مدرک تحصیلی
  • نام موسسه آموزشی
  • شهر
  • تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
  • رشته تحصیلی
  • معدل
 • سایر اطلاعات
  • آيا قصد ادامه تحصيل داريد؟
  • در چه رشته ای
  • آيا در کنکور ورودي شرکت کرده ايد؟
  • تاریخ آزمون
 • مهارت، دوره های تخصصی و فنونی
  • نام دوره
  • نام موسسه آموزشی
  • گواهینامه دارد؟
  • طول دوره
  • تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
  • نام دوره
  • نام موسسه آموزشی
  • گواهینامه دارد؟
  • طول دوره
  • تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
  • نام دوره
  • نام موسسه آموزشی
  • گواهینامه دارد؟
  • طول دوره
  • تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
  • نام دوره
  • نام موسسه آموزشی
  • گواهینامه دارد؟
  • طول دوره
  • تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
  • نام دوره
  • نام موسسه آموزشی
  • گواهینامه دارد؟
  • طول دوره
  • تاریخ شروع
  • تاریخ پایان
 • میزان آشنایی با زبان های خارجی
  • نام زبان
  • مکالمه
  • خواندن
  • نوشتن
  • نام زبان
  • مکالمه
  • خواندن
  • نوشتن
  • نام زبان
  • مکالمه
  • خواندن
  • نوشتن
  • نام زبان
  • مکالمه
  • خواندن
  • نوشتن
 • میزان آشنایی با کامپیوتر
  • نام نرم افزار
  • میزان مهارت
  • نام نرم افزار
  • میزان مهارت
  • نام نرم افزار
  • میزان مهارت
  • نام نرم افزار
  • میزان مهارت
 • سوابق استخدامی
  • عنوان شغلی
  • تاریخ آغاز کار
  • تاریخ ترک خدمت
  • نام سازمان
  • ساعت کاری
  • میزان حقوق دریافتی
  • تلفن محل کار
  • دلیل ترک کار
  • آدرس محل کار
  • وظایف و مسئولیت ها
  • عنوان شغلی
  • تاریخ آغاز کار
  • تاریخ ترک خدمت
  • نام سازمان
  • ساعت کاری
  • میزان حقوق دریافتی
  • تلفن محل کار
  • دلیل ترک کار
  • آدرس محل کار
  • وظایف و مسئولیت ها
  • عنوان شغلی
  • تاریخ آغاز کار
  • تاریخ ترک خدمت
  • نام سازمان
  • ساعت کاری
  • میزان حقوق دریافتی
  • تلفن محل کار
  • دلیل ترک کار
  • آدرس محل کار
  • وظایف و مسئولیت ها
  • عنوان شغلی
  • تاریخ آغاز کار
  • تاریخ ترک خدمت
  • نام سازمان
  • ساعت کاری
  • میزان حقوق دریافتی
  • تلفن محل کار
  • دلیل ترک کار
  • آدرس محل کار
  • وظایف و مسئولیت ها
 • نحوه آشنايي با گروه توسعه صنعتی و پژوهشي زر
  • نحوه آشنايي با گروه صنعتی زر
  • آيا از بستگان يا دوستان شما در اين شرکت شاغل می باشند؟
  • نام شخص
  • نسبت شخص با شما
  • آيا قادر به انجام مسافرت (مأموريت) هستيد؟
  • آيا گواهينامه رانندگي داريد؟
 • شغل مورد نظر شما
  • علاقه مند به تصدی چه شغلی هستید؟
  • به چه دليل علاقه مند به تصدي اين شغلي هستيد؟
  • حقوق درخواستی را به صورت صریح ذکر نمایید
 • دستاورد ها
  • انتشارات و مقاله
لطفا منتظر بمانید ...