سس

استفاده از شربت گلوکز در تولید سس موجب تولید محصولی با قوام بالا، درخشان،رنگ روشن، طعم شیرینی ملایم و با قابلیت ماندگاری بالا به همراه احساس دهانی مطلوب می گردد. استفاده از شربت گلوکز DE42 در نوشیدنی های با شیرینی بالاتر و قوام کمتر و گلوکز DE38 در نوشیدنی های با شیرینی کمتر و قوام بالاتر پیشنهاد می گردد.