مربا و ژله

استفاده از گلوکز در تولید مربا و ژله مزایایی به همراه دارد که می توان به جلوگیری از شکرک زدن، ایجاد درخشندگی، تعدیل طعم شیرینی، ایجاد قوام، کاهش فعالیت آبی همزمان با حفظ رطوبت، افزایش مدت زمان ماندگاری، بهبود بافت میوه و افزایش حس عطر و طعم تازگی و طبیعی بودن مربا و ژله اشاره اشاره کرد. استفاده از شربت گلوکز DE42 در نوشیدنی های با شیرینی بالاتر و قوام کمتر و گلوکز DE38 در نوشیدنی های با شیرینی کمتر و قوام بالاتر پیشنهاد می گردد.