شیرهای طعم دار

ایجاد بافت و طعم مناسب پارامترهای اساسی در تولید محصولات لبنی طعم دار می باشد. استفاده از شربت های گلوکز می تواند با ایجاد قوام و طعم مناسب موجب تولید محصولی با کیفیت گردد.در میان انواع شربت های گلوکز، سه نوع شربت های گلوکز DE38،DE42 و DE60 در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است با افزایش میزان DE ، میزان شیرینی محصول افزایش یافته و از میزان قوام آن کاسته می گردد.