شکلات

از مزایای کاربرد گلوکز در تولید شکلات می توان به ایجاد بافت مناسب، جلوگیری از جدا شدن کره کاکائو، کنترل رطوبت، حفظ تازگی محصول، احساس دهانی مطلوب و طعم مناسب اشاره کرد. از بین انواع شربت گلوکز، شربت گلوکز DE38 و DE42 با توجه به نوع محصول تولیدی پیشنهاد می گردد. . استفاده از شربت گلوکز DE42 در نوشیدنی های با شیرینی بالاتر و قوام کمتر و گلوکز DE38 در نوشیدنی های با شیرینی کمتر و قوام بالاتر پیشنهاد می گردد.