آدامس

استفاده از گلوکز در فرمولاسیون آدامس امری اجتناب ناپذیر است. گلوکز مورد استفاده در آدامس نقش مهمی در تولید آن دارد؛ از مهمترین مزایای کاربرد گلوکز در صنعت آدامس سازی می توان به ایجاد خاصیت جویدن، ایجاد طعم شیرینی ملایم، بهبود بافت محصول، احساس دهانی مناسب، افزایش زمان ماندگاری و سایر خصوصیات اشاره کرد. از بین انواع شربت گلوکز، شربت گلوکز DE38 و DE42 با توجه به نوع محصول تولیدی پیشنهاد می گردد.