کیک

شیرین کننده ها به دو صورت مایع (شربت اینورت یا شیره شکر) و جامد (شکر پودری) در فرمولاسیون کیک کاربرد دارند؛استفاده از فروکتوز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی مایع به جای شربت اینورت بصورت کامل قابلیت اجرا دارد اما در بخش جامد شیرین کننده ها به دلیل ایجاد بافت در محصولات نهایی امکان جایگزینی کامل شربت فروکتوز بجای شکر وجود ندارد و پیشنهاد می گردد در بهترین شرایط نیمی از شکر با شربت فروکتوز جایگزین گردد. استفاده از شربت فروکتوز در فرمولاسیون کیک منجر به تولید محصولی با بافت نرم تر، مغزی سفید تر، ماندگاری بالاتر و رنگ پوسته بهتر می گردد. وابسته به طعم شیرینی مد نظر در تولید کیک از فروکتوز F42 و F55 استفاده می گردد. در محصولات با شیرینی بالاتر از F55 و در محصولات با شیرینی کمتر از F42 استفاده می گردد.