مربا و ژله

استفاده از فروکتوز در صنعت تولید مربا و ژله موجب تولید محصولی درخشان، کنترل ایجاد شکرک،کاهش فعالیت آبی، افزایش زمان ماندگاری، ایجاد عطر و طعم طبیعی، کاهش میزان مصرف اسید و در نهایت بهبود حس دهانی می گردد. انواع مختلفی از شربت فروکتوز وجود دارد که وابسته به نوع محصول از شربت های فروکتوز F20،F30،F42 و F55 می توان استفاده نمود. هرچه میزان شیرینی بالاتری مورد نیاز باشد از شربت هایی با درصد فروکتوز بالاتر استفاده می گردد.