صنعت کارتن سازی

از نشاسته ذرت می توان برای تولید ورق کارتن سازی استفاده نمود که دراین حالت نشاسته به عنوان چسب برای چسباندن لایه های ورق کارتن استفاده می گردد؛ بدین منظور نشاسته ذرت پس از مخلوط شدن با آب بصورت دوغاب درآمده و بخشی از آن پس از پخت با مابقی دوغاب مخلوط شده و سوسپانسیون حاصله به عنوان چسب نشاسته در تهیه ورق کارتن سازی جهت چسباندن لایه های ورق کارتن مورد استفاده قرار می گیرد.