بیسکوئیت

شیرین کننده ها به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه فرمولاسیون بیسکوئیت محسوب می گردند. این ماده اولیه نقش بسزایی در تامین بافت، طعم،رنگ و نگهداری بیسکوئیت دارند. استفاده از فروکتوز به عنوان تنها شیرین کننده طبیعی جایگزین شکر توانایی زیادی در تامین موارد مذگور دارد. استفاده از فروکتوز بجای شربت اینورت و بخشی از شکر در فرمولاسیون بیسکویت موجب ایجاد بافت بهتر، رنگ طلایی در بیسکوئیت،افزایش زمان ماندگاری و ایجاد عطر و طعم مطلوب در محصول می گردد. در میان انواع شربت فروکتوز تولید شده استفاده از فروکتوزهای F42 و F55 به دلیل ماهیت شبیه شکر و شربت اینورت در تولید این محصول پیشنهاد می گردد.