;

 

انواع محصولات


محصولات کشاورزی غنی از نشاسته مانند ذرت را می‏توان با استفاده از آنزیم، هیدرولیز و طی مراحل مختلف و با فن‏آوری بالا (high-tech)، تبدیل به محصولات متنوعی با کاربردهای متفاوت تبدیل کرد. از جمله این محصولات می‏توان انواع شربت‏های گلوکز و فروکتوز با درجات مختلف شیرینی و همچنین دکستروز، مالتوز و مالتودکسترین‏ اشاره کرد.

مالتودکسترین

مالتودکسترین ها نشاسته های هیدرولیز شده با DE کمتر از 20 می باشند. مالتودکسترین ها محصولاتی هستند که از نظر اندازه مولکولی بین نشاسته و قندهای ساده در نظر گرفته می شوند. اهمیت تجاری نشاسته های هیدرولیز شده به دلیل خصوصیات ویژه آن ها رو به افزایش است. این محصولات کربوهیدرات های کاملا محلول با چگالی حجمی پائینی هستند که می توانند به روشی مشابه نشاسته متابولیزه شوند. نکته قابل توجه در خصوص مالتودکسترین ها دارای شیرینی پایین یا فاقد شیرینی و مزه هستند و همچنین فاقد طعم نشاسته ای هستند و بنابراین سایر طعم ها را پوشش نمی دهند.

مالتودکسترین