;

 

انواع محصولات


محصولات کشاورزی غنی از نشاسته مانند ذرت را می‏توان با استفاده از آنزیم، هیدرولیز و طی مراحل مختلف و با فن‏آوری بالا (high-tech)، تبدیل به محصولات متنوعی با کاربردهای متفاوت تبدیل کرد. از جمله این محصولات می‏توان انواع شربت‏های گلوکز و فروکتوز با درجات مختلف شیرینی و همچنین دکستروز، مالتوز و مالتودکسترین‏ اشاره کرد.

شربت فروکتوز زر

شربت ذرت با فروکتوز بالا مایعی بی رنگ، شفاف دارای مزه شیرین، بدون هیچگونه طعم مزاحم و خصوصیات کاربردی بسیار مشابه شکر می باشد. این شیرین کننده در تمام محصولات غذایی که نیاز به شیرین شدن دارند می تواند جایگزین شکر شود این درحالیست که از شکر ارزان‏تر می باشد. شربت فروکتوز (HFCS) محصولی کاملاً طبیعی و استحصال شده از نشاسته ذرت است. شرکت ““زرفروکتوز”” توانایی تولید شربت فروکتوز با سطوح مختلف شیرینی را دارد که این طیف وسیع از انواع فروکتوز، نیاز صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی را مرتفع می‏سازد. از تبدیل بخشی از گلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون‏های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز "شربت فروکتوز" بدست می‏آید.شربت فروکتوز در دو نوع رایج 42، 55 که نشان دهنده محتوای فروکتوز می باشد، تولید می‏شود.

شربت زر فروکتوز