انواع محصولات


محصولات کشاورزی غنی از نشاسته مانند ذرت را می‏توان با استفاده از آنزیم، هیدرولیز و طی مراحل مختلف و با فن‏آوری بالا (high-tech)، به محصولات متنوعی با کاربردهای متفاوت تبدیل کرد. از جمله این محصولات می‏توان انواع شربت‏های گلوکز و فروکتوز با درجات مختلف شیرینی و همچنین دکستروز، مالتوز و مالتودکسترین‏ اشاره کرد.


شربت ذرت حاوی فروکتوز

شربت ذرت حاوی فروکتوز مایعی شفاف، شیرین، بدون هیچ طعم مزاحم و خواص کاربردي بیشتری نسبت به سایر شیرین کننده ها می باشد. به دلیل مزیتهایی که این شربت در مقایسه با سایر شیرین کننده ها دارد، مورد توجه بسیاری از صنایع و مصرف کنندگان قرار گرفته است. شربت ذرت حاوی فروکتوز دارای اثرات شیرین کنندگی، افزایش دهنده ی فشار اسمزی و نگهدارنده ی رطوبت است و همچنین نقش بسیار مهمی در ماندگاری محصولات غذایی دارد. بنابراین به شربت ذرت حاوی فروکتوز میتوان به عنوان یک شیرین کننده طبیعی با اثر نگهدارندگی بالا نگاه کرد. شربت های ذرت حاوی مقادیر مختلفی از مونو ساکاریدهای فروکتوز و گلوکز می باشند که براساس میزان فروکتوز معرفی می شوند. دو نوع رایج و مرسوم از شربت های فروکتوز شامل شربت فروکتوز 42% و 55% می باشد که تحت عنوان HFCS42 وHFCS 55 معرفی می شوند. هرکدام از این ترکیبات بر اساس میزان فروکتوز خواص متفاوتی از خود نشان می دهند. برای رسیدن به برخی خواص تکنولوژیکی، مقادیری از مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز با یکدیگر مخلوط می شوند تا قابلیت کاربرد بهتر و بیشتر داشته باشند که از جمله این مخلوط ها می توان به شربت های ذرت حاوی درصدهای مختلف فروکتوز اشاره کرد.

تلفن واحد فروش فروکتوز و گلوکز 43212312-026 داخلی 3316-3311

تلفن واحد فروش مالتو دکسترین 43212000-026 داخلی 3331

تلفن واحد فروش نشاسته 43212000-026 داخلی 3324

تلفن واحد فروش دکستروز 43212000-026 داخلی 3319

تلفن فروش محصولات جانبی 43212000-026 داخلی 3318 -3317 و 3322

واحد فروش بین المللی 43212000-026 داخلی 3305 - 3304