انواع محصولات


محصولات کشاورزی غنی از نشاسته مانند ذرت را می‏توان با استفاده از آنزیم، هیدرولیز و طی مراحل مختلف و با فن‏آوری بالا

(high-tech)، تبدیل به محصولات متنوعی با کاربردهای متفاوت تبدیل کرد. از جمله این محصولات می‏توان انواع شربت‏های

گلوکز و فروکتوز با درجات مختلف شیرینی و همچنین دکستروز، مالتوز و مالتودکسترین‏ اشاره کرد.

این محصول حاصل از خیساندن ذرت است که حاوی اکثر مواد محلول ذرت و محصولات ناشی از تخمیر لاکتیکی و نیز مواد نامحلول نظیر سلول های باکتری می باشد. این محصول غنی از نیتروژن آلی می ‌باشد. نیمی از نیتروژن موجود در آن آمینو اسیدهای آزاد می‌باشند و بقیه آن را پپتیدها و پروتئین‌های با وزن مولکولی پائین تشکیل می‌دهند. CSL، هم چنین منبع غنی از مواد معدنی و ویتامین‌های مختلف می‌ باشد و می‌ تواند اهداف تغذیه‌ ای جیره‌ های دام و طیور را تامین نماید. به دلیل وجود مواد مغذی فراوان، CSL در میکروبیولوژی صنعتی برای تولید مخمر نانوایی (ساکارمایسس سرویزیه)، آنتی بیوتیک پنی سیلین و اتانول قابل استفاده است. این فرآورده ‌ی جانبی با ارزش هم چنین به عنوان منبع ازت در تولید فرآورده‌ های مختلف نظیر اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی به روش تخمیر قابل استفاده است.گلوتن مایع