;

 

سبوس ذرت یکی از محصولات جانبی فرآیند آسیاب مرطوب است که معمولاً حاوی مقداری نشاسته، پروتئین و روغن می‌ باشد. سبوس ذرت به عنوان منبع غنی فیبر در جیره های غذایی حیوانات و نیز در تأمین فیبر مورد نیاز در رژیم‌ های غذایی انسان مورد استفاده می ‌گیرد. این فرآورده بعد از جداسازی تا رطوبت کمتر از 10% خشک شده و جهت مصارف تغذیه ای عرضه می‌ گردد.سبوس ذرت